Deklaracja prawna

Prawa i obowiązki stron

Prawa i obowiązki użytkownika


Art. 1.
Użytkownik jest uprawniony do dostępu online i korzystania w sposób określony przez DrNatura z Usług świadczonych zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zastrzeżeniami. Aby uzyskać dostęp do Usług świadczonych po uprzedniej rejestracji, użytkownik powinien podać swoją nazwę użytkownika i swoje hasło.

Art. 2.
Użytkownik jest uprawniony do dostępu i modyfikacji swoich danych osobowych, podanych przez niego w trakcie rejestracji w witrynie www.mannamydlo.pl. Te prawa użytkownik może wykonywać online poprzez swój profil użytkownika.

Art. 3.
 • Wszelkie prawa autorskie odnośnie treści witryny www.mannamydlo.pl, w tym między innymi tekstów, obrazów, wzorów, grafik, zdjęć i innych materiałów video, materiałów dźwiękowych, formatów, oprogramowań, zestawień danych, baz danych (w tym baza danych DrNatura) i innych materiałów, jak również prawa autorskie odnośnie Usług są chronione przez prawo Słowacji, oraz stanowią wyłączną własność DrNatura lub innej osoby trzeciej, która udzieliła prawo firmie DrNatura do korzystania z tych praw. Użytkownik nie powinien wykorzystywać witrynę DrNatura, Usługi lub jakikolwiek element ich treści w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 • Prawo dostępu użytkownika nie uprawnia do kopiowania lub powielania treści witryny lub jej jakiejkolwiek części, jak również do korzystania z praw autorskich będących własnością DrNatura lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, z wyjątkiem, gdy dotyczy to niewielkiej części treści dla potrzeb własnych i niekomercjalnych, co nie krzywdzi prawnych interesów autorów lub jakichkolwiek innych właścicieli praw autorskich. Niezależnie od powyższego, użytkownik nie powinien usunąć z powyższych materiałów ani jednego oznaczenia lub informacji dot. znaku towarowego lub posiadania innego rodzaju praw autorskich.
Informacje:
Właściciel praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystywania strony internetowej. Wykorzystywanie i aplikacja instrukcji, tekstów, pomysłów i wskazówek będących treścią witryny – na własną odpowiedzialność użytkownika.


Nie ponosimy odpowiedzialności za przypadkowe awarie, szkody i poniesione koszty, które powstały w wyniku nieuprawnionego lub niewłaściwego korzystania ze stron internetowych, ich złego funkcjonowania w przypadku awarii technicznej, nieuprawnionej ingerencji w treść witryny, opóźnieniem danych przeznaczonych do wysłania, a także w przypadku szkód spowodowanych przez błędy systemu lub wirusy komputerowe, ewentualnie spowodowanych przez inne podobne awarie.

Ochrona danych osobowych
DrNatura deklaruje, że w zarządzaniu swoją stroną odnośnie do przetwarzania danych osobowych postępuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku posiadania jakichkolwiek danych o charakterze osobistym od poszkodowanej osoby ta ich odesłaniem jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę DrNatura, która dane te przechowuje w swoim systemie informacyjnym i przetwarza do innych celów, zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
Dane osobowe są starannie przetwarzane, zwłaszcza, choć nie wyłącznie, do następujących celów:
 • sytuacja na rynku
 • analiza rynku
 • analiza zwyczajów użytkowników
 • opracowanie statystyki odwiedzin
 • realizacja konkursów i innego rodzaju zabaw
 • dostarczają informacji na temat nowych produktów i usług
 • dostarczają informacji na temat różnych wydarzeń
 • realizacja reklamacji i skarg klientów
 • realizacja zamówień

Nasza firma zapewnia swoim klientom i partnerom świadczenie usług z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności informacji. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę na fakt, że poprzez korzystanie z naszej strony internetowej dane osobowe mogą dostać się również na strony internetowe innych firm i organizacji. W przypadku korzystania z innych witryn internetowych należy zapoznać się z warunkami i regulaminem odnośnie ochrony danych osobowych.