Ochrona danych osobowych

Prawa i obowiązki usługodawcy


Art. 1.
Manna Europe s.r.o. zobowiązuje się do podejmowania wszelkich niezbędnych kroków, aby udostępnić użytkownikom Usługi będące przedmiotem niniejszych Warunków i Zastrzeżeń.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe
Art. 5.

Manna Europe s.r.o. jest uprawniona do zbierania, wykorzystywania i przetwarzania informacji dot. jej użytkowników po ich zarejestrowaniu się zgodnie z ust. 2 art. 4 niniejszych Warunków i Zastrzeżeń. Informacje służące do identyfikacji użytkowników mogą obejmować imię i nazwisko, adres, nr telefonu, zawód użytkownika, oraz dowolne inne informacje podane przez użytkownika w trakcie rejestracji. Ta informacja może również zawierać jakiekolwiek inne dane podane, wpisane do formularza lub używane w związku z ubieganiem się o lub korzystaniem ze świadczonych Usług przez użytkownika, jak również uzyskane w związku z jego uczestnictwem w jakiejkolwiek promocji, losowaniu, loterii, sondażu, itd.

Przetwarzanie danych osobowych
Art. 6.